Meeting Manager er ikke gratis. Det er bedre...

Møde-markedet er stærkt fragmenteret og ikke gennemskueligt; selv erfarne mødeindkøbere er ofte udfordret. Desuden foregår indkøbet ofte decentralt og uregelmæssigt - forhold, der har gjort det svært for mange virksomheder at implementere og efterleve en konkret indkøbspolitik.

Takket være meget præcise og komplette data om indkøb og forbrug kan du nu håndtere møder med samme effektivitet som du håndterer andre indirekte indkøbskategorier. Udover de data, vi leverer, fungerer platformen særdeles effektivt i forhold til at drive besparelserne i vejret idet den gør det naturligt for mødeplanlæggere at være "compliant". Vi vurderer især to forhold som væsentlige i forhold til at maksimere besparelser:

  1. At maksimere den del af indkøbet, der lægges hos aftaleleverandører
  2. At sikre, at så stor en andel af forespørgsler som muligt går til mere end én leverandør ("mikro-udbud")

Vi har konstateret dette typiske forløb hos de virksomheder, der i dag anvender Meeting Manager:

Compliance i forhold til aftaleleverandører understøttes af den meget lette adgang til information om aftaleleverandører og aftalernes indhold og systemets struktur i forhold til forespørgsler og tilbud, gør det lige så nemt at spørge 3 leverandører som blot 1 leverandør. Tilsammen driver disse besparelserne i vejret.

Meeting Manager er andet og mere end blot aftalebesparelser. Flere og flere leverandører udnytter Meeting Manager til taktiske kampagner, der sikrer rabatter udover helårsaftalerne - hvortil kommer de prisreduktioner, mødeplanlæggeren selv kan handle sig til eller som vi forhandler i forbindelse med "Meeting Butler"-forespørgsler. Vi har kigget på 12 måneders produktion og resultatet er, at disse ekstrabesparelser overstiger omkostningen til brug af systemet:

Stort set alle de virksomheder, vi er i dialog med, har vist sig at have et større forbrug end antaget - og vi kan påvise, at de virksomheder, der forholder sig strategisk til indkøb af møder og konferencer har lavere omkostninger end de, der ikke gør det. Så enkelt er det.

Meeting Manager er bygget ene og alene for at gøre det muligt og det betyder blandt andet:

  • At vi er fuldstændig uafhængige af leverandører; økonomisk og på alle andre måder
  • Alle transaktionsdata samles i vores data-warehouse og rapporter leveres til dig i MS Excel-format
  • At vi kan agere på dine vegne i forhold til dine leverandører i alle henseender
  • At du ikke ser nogen reklamer, bannere eller andet "støj" på systemet
  • At al dialog med leverandører, både for dig og for virksomhedens mødeplanlæggere sker direkte og ufiltreret
  • At indkomne tilbud præsenteres præcis som leveret, men struktureret så de kan sammenlignes "like-for-like"
  • At det indbyggede udbudsværktøj er helintegreret, så du sikrer at aftaler er opdaterede og synlige for mødeplanlæggere

Systemet er det eneste af sin art og da der ikke findes nogen former for leverandørindtægter, skal du betale for at bruge det. Til gengæld kan vi dokumentere, at udover fuldstændig transparens, maksimal compliance og kontrol med kategorien, så vil dine besparelser udgøre 3-6 gange omkostningen til at anvende systemet.

Vi har dokumentationen på plads: Læs gerne vores business case, der er bygget i samarbejde med vores største kunde.

Bæredygtighed

Meeting Manager har tilføjet en "bæredygtigheds-dimension" til platformens eksisterende faciliteter:…

Mødeplanlæggere

Modulet til mødeplanlæggere er udviklet i samarbejde med professionelle brugere og indeholder alt hv…

Indkøbsansvarlige

Møde-markedet er stærkt fragmenteret og ikke gennemskueligt; selv erfarne mødeindkøbere er ofte udfo…

Leverandører

Meeting Manager adskiller sig fra de fleste andre aktører i møde- og eventbranchen: Vores mission er…